Skip to main content

Treść cyfrowa, to dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej – taką definicję możemy znaleźć w ustawie o prawach konsumenta.

A teraz nieco przyjaźniejszym językiem. Treści cyfrowe niezapisane na nośniku materialnym to dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, które nie są utrwalone na fizycznym nośniku, takim jak płyta CD czy pendrive. Oznacza to, że są przesyłane elektronicznie i dostęp do nich możliwy jest bezpośrednio przez internet lub inne środki komunikacji (np. za pośrednictwem maila).

Przykłady takich treści cyfrowych obejmują właśnie m.in. e-booki czy audiobooki, ale również karty podarunkowe w wersji elektronicznej (e-karty). 

Tak, możesz wyłączyć prawo do odstąpienia od umowy.

Taką możliwość daje Ci ustawa o prawach konsumenta zgodnie z którą: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie.

Jeśli chcesz wyłączyć prawo do zwrotu e-booka musisz spełnić łącznie następujące obowiązki:

  • konsument wyraził uprzednią wyraźną zgodę na rozpoczęcie świadczenia w czasie trwania okresu na odstąpienie od umowy oraz
  • konsument został poinformowany i przyjął do wiadomości, że tym samym traci on przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy oraz
  • przedsiębiorca dostarczył potwierdzenie powyższego.

W praktyce wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy oznacza, że w tym przypadku konsumentowi nie przysługuje prawo „sprawdzenia” treści cyfrowych podczas trwania okresu na odstąpienie od umowy. Jest to sytuacja wyjątkowa, inna niż w przypadku tradycyjnych produktów, np. książki zamówionej w sklepie internetowym, którą konsument może zwrócić bez podawania przyczyny.

Wyraźną zgodę konsumenta i przyjęcie przez niego do wiadomości utraty prawa do odstąpienia można uzyskać przed zawarciem umowy, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu, o ile nastąpi to przed rozpoczęciem wykonywania umowy.

Zgoda musi być aktywna, co oznacza, że konsument musi podjąć jakieś działanie by ją wyrazić. W związku z tym niewystarczające będzie np. zamieszczenie klauzuli w treści regulaminu.

W mojej ocenie najlepszym rozwiązaniem jest zamieszczenie w formularzu zakupowym check boxa o odpowiedniej treści. Pamiętaj, że check box nie może być domyślnie zaznaczony!

Kluczowe jest jeszcze, to żeby w potwierdzeniu zawarcia umowy (wiadomości e-mail) była informacja o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

Przykładowa treść:

Niniejszym potwierdzam, że w procesie zakupowym wyraziłaś/wyraziłeś zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu uprawniającego Cię do odstąpienia od umowy i przyjęłaś/przyjąłeś do wiadomości utratę tego prawa.  

Dopiero w kolejnym mailu możesz wysłać treść cyfrową, czyli np. e-booka.

W takiej sytuacji powinieneś przesłać mu e-book dopiero po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy. Warto do procesu zakupowego wprowadzić dodatkowy element – jeśli konsument nie zaznaczy check boxa i kliknie „zamawiam”, to wyświetli mu się jeszcze okienko z informacją: Z uwagi na to, że nie wyraziłeś zgody na natychmiastowe dostarczenie e-booka prześlę Ci go po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

Joanna Wojtysiak-Tierling

RADCA PRAWNY - j.wojtysiak-tierling@core.law