Skip to main content

Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.PRAWOMARKETINGU.PL 

Za pośrednictwem naszej strony internetowej dochodzi do przetwarzania danych osobowych na potrzeby umożliwienia bezpośredniego kontaktu z nami. Dlatego też chcemy poinformować w przystępny sposób o tym, w jakich celach i w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane użytkowników naszej strony.


KIM JESTEŚMY

Administratorem Twoich danych osobowych jest CORE Law Grzybowski & Pilc Radcy Prawni Spółka Partnerska (dalej „CORE Law”). Mamy siedzibę w Poznaniu przy ul. Wyłom 16. Kontakt z nami możliwy jest pod mailem office@core.law lub listownie pod adresem: CORE Law Grzybowski & Pilc Radcy Prawni Spółka Partnerska, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.


SKĄD MAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskujemy głównie od Ciebie, gdy skontaktujesz się z nami np. za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Pozyskujemy również informacje związane z korzystaniem przez użytkowników z naszej strony internetowej dzięki plikom cookies.

Pliki cookies ani im podobne technologie nie wpływają niekorzystnie na działanie urządzenia, na którym są używane. Z powodu ich stosowania nie zachodzą żadne zmiany w konfiguracji urządzenia ani w oprogramowaniu, które jest na urządzeniu zainstalowane.


W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Prowadzenie naszego serwisu 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności naszego serwisu www.prawomarketingu.pl.

Korespondencja
Jeśli kontaktujesz się z nami przez e-mail, podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu związanym z daną korespondencją.


JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy przede wszystkim Twoje dane kontaktowe, np. imię i nazwisko oraz adres e-mail. Mogą to być również dodatkowe informacje, które mogłaś/mogłeś zawrzeć w korespondencji.

Ponadto, dane osobowe mogą, w niektórych przypadkach, stanowić informacje pozyskane za pośrednictwem plików cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w Internecie, przechowywane na Twoim urządzeniu. Dzięki nim korzystanie ze strony jest łatwiejsze i bardziej przystępne.

Poszczególne pliki cookies stosowane na tej stronie mają różne funkcje. Pod tym kątem dzielimy je na:

  • niezbędne (techniczne) – umożliwiają działanie niezbędnych funkcji takich, jak logowanie, ustawianie preferencji prywatności lub zapewnienie bezpieczeństwa (prawidłowego uwierzytelnienia użytkownika). Bez nich nasza strona nie może poprawnie działać,
  • analityczne – umożliwiają zbieranie informacji o tym, jak często strona internetowa jest odwiedzana i  jak użytkownicy z niej korzystają. Dzięki nim możemy ulepszać zawartość i wydajność strony. Korzystamy z rozwiązań analitycznych partnerów zewnętrznych (Google Analytics), którzy poprzez pliki cookies i podobne technologie analityczne uzyskują dostęp do ww. informacji i mogą je również wykorzystywać na swoje własne potrzeby. Wszystkie te informacje są ujmowane zbiorczo, przez co użytkownicy pozostają anonimowi.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie cofnąć swoją zgodę lub wyrazić swój sprzeciw wobec stosowania plików cookies na jego urządzeniu. W tym celu użytkownik może całkowicie usunąć pliki cookies, które zostały dotychczas zapisane na jego urządzeniu za pośrednictwem naszej strony, a także może zmienić ustawienia dotyczące przechowania plików cookies za pomocą przeglądarki internetowej.

WZ instrukcjami zmian ustawień popularnych przeglądarek można zapoznać się na stronach:


Do czasu ewentualnej zmiany opcji dotyczących plików cookies nasi partnerzy będą korzystać z technologii cookies. Zablokowanie plików cookies może wpłynąć negatywnie na korzystanie z naszej strony.


NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych różni się w zależności od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak:

  • podstawę dla stosowania plików cookies niezbędnych (technicznych) stanowi prawnie uzasadniony interes właściciela strony;
  • dane, które uzyskujemy za pośrednictwem plików cookies innych niż niezbędne (techniczne) zbieramy na podstawie Twojej zgody, wyrażonej zgodnie z art. 173 ustawy – Prawo telekomunikacyjne;
  • jeżeli kontaktujesz się z nami, żeby zadać pytanie, zbieramy Twoje pytania i związanie z nim dane oraz udzielamy odpowiedzi, ponieważ mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby udzielać naszym klientom i użytkownikom naszych serwisów internetowych pełnych informacji i zapewniać im pozytywnych doświadczeń z CORE Law.JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli przesyłasz do nas zapytanie lub prośbę o kontakt, będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi.

Dane pozyskane za pośrednictwem plików cookies przetwarzamy do czasu aż nie zaprzestaniesz korzystać z naszej strony lub nie podejmiesz działań zmierzających do usunięcia plików (np. przez zmianę ustawień przeglądarki).


KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne dla naszego rozwoju i ulepszania naszej oferty. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi wspierające naszą działalność. Kategorie podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to m.in. firmy świadczące dla nas usługi IT – dzięki temu możemy m. in. utrzymywać oprogramowania służące do prowadzenia naszej strony.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).

 

 

JAKIE MASZ PRAWA?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

  • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  • Prawo do poprawiania danych
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do żądania usunięcia danych
  • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych


Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail office@core.law lub listownie pod adresem: CORE Law Grzybowski & Pilc Radcy Prawni Spółka Partnerska, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji oraz wskazać, jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz czego się w związku z tym domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do organu nadzoru na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


PRAWO DO SPRZECIWU

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz zgłosić wówczas, gdy ze względu na Twoją szczególną sytuację nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w celu wynikającym z naszych prawnie uzasadnionych interesów (tzn. w celu odpowiedzi na kontakt).

Jeśli zgłosisz swój sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych w celu, którego dotyczy Twój sprzeciw. Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach możemy mieć ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania Twoich danych, które będą miały pierwszeństwo wobec Twoich interesów, praw i wolności. W niektórych sytuacjach przetwarzanie Twoich danych może być również niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takich przypadkach nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu.

Sprzeciw możesz zgłosić na adres e-mail office@core.law lub listownie pod adresem: CORE Law Grzybowski & Pilc Radcy Prawni Spółka Partnerska, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.


CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANIE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

W związku ze stosowaniem na naszej stronie plików cookies dostawców zewnętrznych, niektóre informacje pozyskiwane przez te pliki mogą zostać przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, a więc:

  • do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo
  • w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, wyposażonych w dodatkowe środki zabezpieczające – o ile będzie to konieczne.

Szczegółowe informacje na temat stosowanych zabezpieczeń można uzyskać poprzez kontakt z administratorem z użyciem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie.

Masz pytania, lub chcesz dowiedzieć się więcej?