Bartosz Pilc – współautor bloga – ze świadectwem zawodowym Ministra Finansów

Z przyjemnością informujemy że prawnik Kancelarii i współautor bloga – Bartosz Pilc – uzyskał w dniu dzisiejszym Świadectwo Zawodowe Ministra Finansów do nadzorowania loterii promocyjnych.

Zgodnie z art. 24 ustawy o grach hazardowych organizator loterii promocyjnej na terenie Polski obowiązany jest zapewnić nadzór nad taką loterią przez osobę legitymującą się stosownym świadectwem wydawanym przez Ministra Finansów (po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego).

Gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów !

Nie tylko losowanie może spowodować uznanie promocji/konkursu za loterię

„Skoro nie ma losowania, to nie ma loterii” – z takim założeniem spotykam się niekiedy w rozmowach z klientem na temat planowanej przez niego akcji promocyjnej. Choć w pierwszej chwili taka myśl może wydawać się słuszna, to zdarza się, że muszę wyprowadzić klienta z błędu. Jeśli nie przewidujemy przeprowadzania żadnych losowań, to nie oznacza to, że na 100% nie przeprowadzamy loterii. W polskim prawie za gry losowe uważa się bowiem takie przedsięwzięcia, w których wynik (przyznanie nagród) zależy w szczególności od przypadku (a nie od „losowania”).

Czytaj dalej

Promowanie wina w mediach masowych – informacja o sponsorowaniu czy reklama?

alcohol-party-glass-table

Napoje alkoholowe są zaliczane do grupy tzw. produktów sensytywnych – towarów, których reklamowanie lub promowanie ze względów społecznych jest istotnie ograniczone lub nawet całkowicie zakazane. W Polsce obowiązuje generalna zasada zakazu reklamowania i promowania napojów alkoholowych. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej zasady. Jeden z nich dotyczy informowania o tym, że producent lub dystrybutor danego rodzaju napojów alkoholowych sponsoruje imprezę określonego typu. Pod koniec zeszłego roku telewizja TVN została ukarana za emisję spotu reklamowego, który miał naruszać prawne warunki takiego informowania o sponsorowaniu. Warto szerzej opisać ten temat od strony prawnej.

Czytaj dalej

Nagrody w konkursach są opodatkowane 10%-owym PIT praktycznie w każdym przypadku

Wśród osób, które zajmują się organizowaniem konkursów lub podobnych akcji marketingowych panuje dość powszechne przekonanie, że „wszystkie nagrody poniżej 760 zł są zwolnione z podatku”. Kilkakrotnie pisaliśmy już na ten temat na PrawoMarketingu.pl i chcemy ponownie uczulić: powyższe przekonanie jest błędne. W związku z kilkuletnią, nową praktyką organów podatkowych i sądów administracyjnych, w konkursach organizowanych przez agencje marketingowe (lub samodzielnie przez ich klientów), w praktyce wszystkie nagrody będą zawsze opodatkowane.

Czytaj dalej

Podatki w sprzedaży premiowej dla przedsiębiorców (osób fizycznych) – wciąż brak jednoznacznych rozstrzygnięć

W ostatnim czasie stopniowo utrwalało się nowe podejście organów podatkowych do kwestii opodatkowania nagród wydawanych przedsiębiorcom – osobom fizycznym w ramach sprzedaży premiowej (tzn. za zakup produktów o określonej wartości lub w określonej ilości). Zgodnie z tym stanowiskiem nagrody w ramach sprzedaży premiowej dla osób fizycznych zawsze podlegają tym samym zasadom rozliczeń i to niezależnie od tego czy nagrodzony brał udział w akcji jako przedsiębiorca czy też jako konsument. Pomimo potwierdzenia tego stanowiska w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego (szczegóły w artykule sprzed roku), w połowie 2015 r. wydanych zostało kilka indywidualnych interpretacji nakazujących stosowanie innych zasad rozliczeń, które wcześniej uznawano za prawidłowe.

Czytaj dalej

Co jest potrzebne do przetwarzania danych osobowych w marketingu?

„Co muszę mieć, aby przetwarzać dane osobowe?” – to krótkie pytanie często zadają sobie i nam osoby, które stykają się na co dzień z wykorzystywaniem danych osobowych. Pytanie to dotyczy podstawowej kwestii przy przetwarzaniu danych osobowych, tzn. podstaw prawnych takiego działania. Abyśmy mogli przetwarzać dane legalnie, musi zajść choćby jedna z okoliczności określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. W artykule piszemy o dwóch okolicznościach, które są najistotniejsze z marketingowego punktu widzenia.

Czytaj dalej

Wizerunki nagród na materiałach promocyjnych – najistotniejsze aspekty prawne

Wizerunki nagród, które można zdobyć w loterii, konkursie lub dowolnej innej akcji marketingowej są bardzo istotnym elementem materiałów promocyjnych takich akcji. Przedstawiamy najważniejsze aspekty prawne wykorzystywania wizerunków nagród na plakatach, bannerach, wobblerach, standach itp.
Czytaj dalej

W jaki sposób przeprowadzać losowanie nagród w loterii, czyli o ostatnich bastionach analogowego świata

Frederico Cintra, „Control is an Option to Command”, https://www.flickr.com/photos/fredcintra/2671822805/, CC BY 2.0

Przeprowadzanie ogólnopolskich akcji marketingowych np. loterii czy konkursów, w których mamy do czynienia z dużą liczbą uczestników, z natury rzeczy musi być dostatecznie zautomatyzowane. Systemy informatyczne agencji marketingowych zbierają dane np. ze stron internetowych czy przesyłanych wiadomości SMS i pozwalają na sprawne zarządzanie dużą liczbą zgłoszeń oraz rzetelne wyłonienie nagrodzonych osób. Naturalną konsekwencją było zatem założenie, że również losowanie laureatów w loteriach promocyjnych lub audioteksowych powinno odbywać się za pomocą aplikacji komputerowej. W ostatnim czasie nastąpiła jednak znacząca zmiana w stosowaniu przepisów ustawy o grach hazardowych, która reguluje kwestię urządzania ww. loterii. Zmiana stanowi istotne utrudnienie dla przeprowadzania losowania nagród za pomocą komputera i może skłaniać do stosowania „analogowego”, ręcznego sposobu losowania.

Czytaj dalej

Loteria promocyjna i loteria audioteksowa – jak je zorganizować?

Loteria promocyjna i loteria audioteksowa są chyba jedynymi z akcji promocyjnych, których zasady funkcjonowania są stosunkowo precyzyjnie określone przez przepisy polskiego prawa. Organizowanie i przeprowadzanie takich wydarzeń reguluje ustawa o grach hazardowych. Warto przyjrzeć się dokładniej jakie warunki formalne muszą spełnić organizatorzy wymienionych wyżej loterii, aby były one legalne w świetle prawa.

Czytaj dalej