Reklama piwa – twarde prawo a rzeczywistość

Przepisy dotyczące reklamowania i promowania tzw. produktów/usług sensytywnych (alkohol, tytoń, lekarstwa, gry hazardowe itd.) to nierzadko fascynująca przygoda z kreśleniem cienkich granic pomiędzy tym co, wolno a tym, co już zakazane. W wielu przypadkach prawo bywa bowiem bardzo nieostre i zostawia duże pole do interpretacji. W dzisiejszym artykule poruszamy temat reklamy piwa.

Czytaj dalej

Losowanie nagród bez zezwolenia – czy coś za to grozi?

Budapeszt

Loterie to bardzo atrakcyjny rodzaj akcji marketingowej. Zazwyczaj łatwo do nich przystąpić, a wybór laureatów jest niezwykle obiektywny, bo decyduje o nim zwykły, ślepy los. Proces przyznawania nagród jest krótki i nieskomplikowany. Dlatego wiele firm organizuje właśnie losowania nagród, najczęściej za pośrednictwem fanpage’a na Facebooku. Również wielu blogerów przeprowadza tzw. giveawaye poprzez wylosowanie czytelników, którzy otrzymają nagrodę. W przeważającej większości losowania takie są jednak przeprowadzane bez wymaganego prawem zezwolenia. Wbrew pozorom, konsekwencje prawne mogą być tutaj bardzo dotkliwe.

Czytaj dalej

Kto płaci podatek PIT od nagród w konkursach?

business-cash-coin-concept-41301Tytułowe pytanie często zadają sobie obie strony akcji promocyjnych w postaci konkursów – czyli zarówno zwycięzcy, jak i organizatorzy. Intuicja podpowiada, że skoro ktoś coś otrzymał, to co do zasady powinno to być opodatkowane. Temat ten budzi wiele wątpliwości i warto wyjaśnić podstawowe kwestie prawne. Jest to o tyle istotne, że wbrew praktyce niektórych podmiotów biznesowych, organizujących konkursy, nie ma w ich przypadku prawnej możliwości przerzucenia obowiązków podatkowych na zwycięzcę nagrody. Zapisy regulaminu wprowadzające takie zasady są po prostu nieważne, a nierozliczenie podatku od nagród w konkursach to bardzo duże ryzyko prawne.

Czytaj dalej

Czemu służy nota prawna (tzw. legal) na materiałach promocyjnych?

hands-people-woman-workingW naszej codziennej praktyce prawnej zweryfikowaliśmy i doradzaliśmy przy tworzeniu setek (jeśli nie tysięcy) projektów materiałów promocyjnych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa. Jest to bardzo delikatna, a jednocześnie ważna materia prawna, łącząca elementy prawa ochrony konsumentów oraz prawa własności intelektualnej. Błędy mogą dużo kosztować. Często spotykamy się z pytaniem o to jaka powinna być treść tzw. legala, czyli noty prawnej umieszczanej na materiałach drobnym drukiem. Chcemy zatem wyjaśnić po co w ogóle umieszcza się legal na materiałach promocyjnych, a także przedstawić podstawowe wskazówki odnośnie treści prawnych, które powinny być zawarte na materiale promocyjnym.

Czytaj dalej

Bartosz Pilc – współautor bloga – ze świadectwem zawodowym Ministra Finansów

Z przyjemnością informujemy że prawnik Kancelarii i współautor bloga – Bartosz Pilc – uzyskał w dniu dzisiejszym Świadectwo Zawodowe Ministra Finansów do nadzorowania loterii promocyjnych.

Zgodnie z art. 24 ustawy o grach hazardowych organizator loterii promocyjnej na terenie Polski obowiązany jest zapewnić nadzór nad taką loterią przez osobę legitymującą się stosownym świadectwem wydawanym przez Ministra Finansów (po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego).

Gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów !

Nie tylko losowanie może spowodować uznanie promocji/konkursu za loterię

„Skoro nie ma losowania, to nie ma loterii” – z takim założeniem spotykam się niekiedy w rozmowach z klientem na temat planowanej przez niego akcji promocyjnej. Choć w pierwszej chwili taka myśl może wydawać się słuszna, to zdarza się, że muszę wyprowadzić klienta z błędu. Jeśli nie przewidujemy przeprowadzania żadnych losowań, to nie oznacza to, że na 100% nie przeprowadzamy loterii. W polskim prawie za gry losowe uważa się bowiem takie przedsięwzięcia, w których wynik (przyznanie nagród) zależy w szczególności od przypadku (a nie od „losowania”).

Czytaj dalej

Promowanie wina w mediach masowych – informacja o sponsorowaniu czy reklama?

alcohol-party-glass-table

Napoje alkoholowe są zaliczane do grupy tzw. produktów sensytywnych – towarów, których reklamowanie lub promowanie ze względów społecznych jest istotnie ograniczone lub nawet całkowicie zakazane. W Polsce obowiązuje generalna zasada zakazu reklamowania i promowania napojów alkoholowych. Istnieje jednak kilka wyjątków od tej zasady. Jeden z nich dotyczy informowania o tym, że producent lub dystrybutor danego rodzaju napojów alkoholowych sponsoruje imprezę określonego typu. Pod koniec zeszłego roku telewizja TVN została ukarana za emisję spotu reklamowego, który miał naruszać prawne warunki takiego informowania o sponsorowaniu. Warto szerzej opisać ten temat od strony prawnej.

Czytaj dalej

Nagrody w konkursach są opodatkowane 10%-owym PIT praktycznie w każdym przypadku

Wśród osób, które zajmują się organizowaniem konkursów lub podobnych akcji marketingowych panuje dość powszechne przekonanie, że „wszystkie nagrody poniżej 760 zł są zwolnione z podatku”. Kilkakrotnie pisaliśmy już na ten temat na PrawoMarketingu.pl i chcemy ponownie uczulić: powyższe przekonanie jest błędne. W związku z kilkuletnią, nową praktyką organów podatkowych i sądów administracyjnych, w konkursach organizowanych przez agencje marketingowe (lub samodzielnie przez ich klientów), w praktyce wszystkie nagrody będą zawsze opodatkowane.

Czytaj dalej

Podatki w sprzedaży premiowej dla przedsiębiorców (osób fizycznych) – wciąż brak jednoznacznych rozstrzygnięć

W ostatnim czasie stopniowo utrwalało się nowe podejście organów podatkowych do kwestii opodatkowania nagród wydawanych przedsiębiorcom – osobom fizycznym w ramach sprzedaży premiowej (tzn. za zakup produktów o określonej wartości lub w określonej ilości). Zgodnie z tym stanowiskiem nagrody w ramach sprzedaży premiowej dla osób fizycznych zawsze podlegają tym samym zasadom rozliczeń i to niezależnie od tego czy nagrodzony brał udział w akcji jako przedsiębiorca czy też jako konsument. Pomimo potwierdzenia tego stanowiska w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego (szczegóły w artykule sprzed roku), w połowie 2015 r. wydanych zostało kilka indywidualnych interpretacji nakazujących stosowanie innych zasad rozliczeń, które wcześniej uznawano za prawidłowe.

Czytaj dalej