Skip to main content

Umowa zawarta za pośrednictwem maila będzie ważna i wiążąca, ale nie będzie miała formy pisemnej. Forma pisemna będzie zachowana tylko wtedy, gdy spiszemy nasze ustalenia na papierze i podpiszą je właściwe osoby, tj. takie które mogą reprezentować poszczególne strony umowy.

Tak samo jest w przypadku wprowadzania zmian do już obowiązującej umowy. Jeśli w pierwotnej umowie zawarliśmy zapis, że wszelkie zmiany muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności, to nie możemy wymienić się nowymi ustaleniami jedynie w formie mailowej. Konieczne będzie wymienienie się aneksem do umowy spisanym na papierze i podpisanym przez uprawnione do tego osoby.