Skip to main content

Ustawa o grach hazardowych nakłada na podmioty organizujące loterie szereg obowiązków. Jednym z nich jest wymóg uzyskania zezwolenia Krajowej Administracji Skarbowej. O takie zezwolenie musisz wystąpić odpowiednio wcześniej. Bezpieczny czas to 2 miesiące przed planowanym startem loterii. Warunkiem otrzymania zezwolenia jest uiszczenie dodatkowej opłaty administracyjnej. Jest to kwota, która stanowi 10% wartości puli nagród, ale nie mniej niż połowa przeciętnego wynagrodzenia. Przykładowo: w 2020 r. jest to nie mniej niż 2.570 zł.