Skip to main content

Jak informuje na swojej stronie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podtrzymał decyzję Prezesa UOKiK o nałożeniu kary na spółkę One-2-One za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Praktyki te polegały na wprowadzaniu konsumentów w błąd poprzez stosowanie reklamy loterii SMS, w której zawarte były nierzetelne informacje.

Reklama loterii była oparta na popularności występującego w niej aktora, który zachęcał do udziału poprzez prezentowanie nagród przygotowanych przez organizatora. Oczywiście, na tym etapie nie ma w reklamie nic, co naruszałoby przepisy. Jednak telewidzowie dowiadywali się dalej, że mogą zagrać o “telewizory, kina domowe, laptopy czy telefony”. Ponadto wspomniany aktor prezentował plik banknotów określając go mianem “50 tysięcy złotych”, co miało sugerować, iż taka jest właśnie nagroda główna w loterii.

W rzeczywistości zasady loterii były odmienne. W puli nagród nie znajdowały się “telewizory, kina domowe, laptopy czy telefony”, ale jeden telewizor, jedno kino domowe, jeden laptop i jeden telefon. Natomiast kwota 50 tysięcy złotych nie była nagrodą główną, ale łączną wartością wszystkich nagród w loterii. Ponadto, organizator loterii nie informował w należyty sposób o regulaminie konkursu, przez co według Prezesa UOKiK konsumenci nie otrzymali pełnej i rzetelnej informacji.

W swojej decyzji, podtrzymanej przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes UOKiK nałożył na spółkę One-2-One karę w wysokości ponad 86 tysięcy złotych. Wyrok SOKiK nie jest jednak prawomocny.

Niezależnie od ostatecznego rozstrzygnięcia, reklama loterii budzi wątpliwości co do zgodności z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Ostatecznie spółka One-2-One w wyniku prowadzonego marketingu może ponieść koszty dalece przewyższające pulę nagród w loterii. Nawet jeśli Sąd Apelacyjny w Warszawie zmieni orzeczenie SOKiK, One-2-One naraziła się na długie postępowanie administracyjne i sądowe – sprawa toczy się już przez ponad 2 lata. Postępowania takie zawsze wiążą się dla przedsiębiorcy z wysiłkiem ludzkim i finansowym. Dlatego praktykując prawo marketingu i reklamy należy możliwie najbardziej minimalizować ryzyko prawne.  

Organizacja loterii to często nie lada wyzwanie pod kątem prawnym. Jednak nawet po otrzymaniu odpowiedniego zezwolenia nie można zapomnieć o przepisach regulujących promocję takiej loterii. Wprawdzie reklama z założenia ma na celu przekonanie konsumenta do produktu czy usługi (w tym przypadku – loterii) i powinna stosować odpowiednie środki perswazji. Jednocześnie jednak musi podawać rzetelne informacje o tym, co jest reklamowane. W przeciwnym razie firma może ponieść znaczne konsekwencje finansowe.

Bartosz Pilc

PARTNER KANCELARII CORE LAW - b.pilc@core.law