Skip to main content

99,99% przeprowadzanych konkursów promocyjnych posiada swój regulamin, który szczegółowo określa sposób przeprowadzenia konkursu, ilość i rodzaj nagród, tryb reklamacji i tym podobne kwestie. To, że tego rodzaju wydarzenie powinno mieć swój regulamin wydaje się być do tego stopnia oczywiste, że aż trudno zadać pytanie – czy rzeczywiście konkurs promocyjny musi mieć swój regulamin?

Odpowiedź jest prosta i krótka: Nie, nie musi. Regulamin nie jest warunkiem koniecznym dla legalnego przeprowadzanie konkursu promocyjnego – inaczej, niż w przypadku loterii promocyjnej, o której można poczytać tutaj.

Konkurs promocyjny jest instytucją prawną o dość prostej konstrukcji. Regulują go
w zasadzie 3 przepisy Kodeksu cywilnego (art. 919-921) i żaden z nich nie przewiduje wymogu przygotowania regulaminu konkursu. Regulamin jest całkowicie fakultatywnym elementem w konstruowaniu i przeprowadzaniu konkursu promocyjnego.

Nie oznacza to jednak, że organizatorzy konkursów promocyjnych powinni oszczędzić sobie trudu i zrezygnować z tworzenia regulaminów takich wydarzeń. Regulaminy mają na celu odpowiednie zabezpieczenie interesów organizatora i pozwalają na oszczędzenie wielu potencjalnych komplikacji przy organizacji konkursu. Dokumenty takie ustalają dokładnie m.in.: kto może wziąć udział w konkursie, w jakim terminie będzie odbywać się konkurs, na jakich zasadach będą przyznawane nagrody i w jaki sposób rozliczony zostanie podatek dochodowy od wygranej. Bez takich ustaleń powstaje całkowity chaos prawny, który mógłby być poczytywany za działania sprzeczne z prawami konsumentów oraz za działania wprowadzające w błąd, ze wszelkimi tego konsekwencjami. Można zakładać, że w razie sporu między organizatorem a uczestnikiem sądy przychylałyby się od początku w kierunku przyznawania racji uczestnikom, zgodnie z zasadą, że organizator ponosi odpowiedzialność za brak zabezpieczenia swojego interesu.

W jakim terminie uczestnik miał wykonać zadanie? Jakie wykonanie uważa się za poprawne? Czy uczestnik w ogóle mógł wziąć udział w konkursie? Kto zdecyduje o przyznaniu nagród, jakie to będą nagrody i w jaki sposób zostaną wydane? Takie ustalanie zasad w trakcie trwania promocji bez regulaminu, byłoby niesamowicie trudne i istnieje bardzo wysokie ryzyko, że wątpliwości byłyby rozstrzygane na korzyść uczestników. A powyższe pytania to zaledwie kropla w morzu wątpliwości. Taka akcja marketingowa mogłaby skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi dla organizatora konkursu i całkowicie zaprzeczałoby celowi konkursu, jakim jest promocja danego produktu lub usługi.

A zatem dobry, precyzyjny regulamin nie jest konieczny, żeby zorganizować konkurs. Jednak akcja marketingowa w braku takiego regulaminu jest jak chodzenie po linie nad przepaścią i z zawiązanymi oczami. Może się to udać w 0,01% przypadków. W 99,99 % może skończyć się katastrofą.