Skip to main content

Nasi klienci oraz czytelnicy bloga często pytają, czy zaprojektowana przez nich akcja promocyjna będzie uznana za loterię, czy też nie. Podkreślają, że choć loterie są niezwykle atrakcyjne to często muszą szukać alternatywnych rozwiązań, ponieważ operacyjnie i finansowo nie są w stanie zorganizować loterii. Przyczyną jest wydłużony czas postępowania oraz obiektywnie wysokie koszty opłat. Pokazuje to, że coraz więcej osób ma świadomość tego, jak bardzo różni się loteria od innych akcji promocyjnych i jakie może mieć konsekwencje jej niewłaściwe przygotowanie. Dziś skupimy się na tym, że kara za zorganizowanie loterii bez zezwolenia nie jest wcale martwym przepisem. Krajowa Administracja Skarbowa konsekwentnie korzysta ze swoich narzędzi.

O możliwości nałożenia kary za zorganizowanie loterii promocyjnej bez zezwolenia przestrzegaliśmy już nie jeden raz. Podkreślaliśmy również, że przy organizacji loterii trzeba wziąć pod uwagę nie tylko przepisy ustawy o grach hazardowych, ale również inne, które ściśle są z nią związane, np. przepisy podatkowe, czy chroniące prawa konsumentów. Organizacja loterii promocyjnej to dość skomplikowany proces, który wymaga znajomości i przestrzegania nie tylko jednego aktu prawnego, ale co najmniej kilku. Wszystkie te elementy trzeba ze sobą dobrze zgrać, bo nierzadko prawidłowe działanie w jednym obszarze skutkuje naruszeniem na innym polu.

Organizatorzy loterii promocyjnych powinni szczególnie mieć na uwadze, że loteria promocyjna – jako gra hazardowa – może zostać skontrolowana. Najważniejszymi dokumentami, mającymi znaczenie dla kontroli są m.in. zezwolenie oraz zatwierdzony regulamin loterii. Brak tych dokumentów albo postępowanie niezgodne z ich warunkami, może być podstawą do nałożenia kary pieniężnej przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Przekonała się o tym właścicielka sklepu, która postanowiła zorganizować w swoim sklepie loterię paragonową, gdzie do wygrania był ekspres do kawy o wartości 99 zł (https://bezprawnik.pl/nielegalna-loteria/).

W tym miejscu musimy również podkreślić dodatkowy element: zorganizowanie loterii promocyjnej bez wymaganego zezwolenia wiąże się nie tylko z odpowiedzialnością administracyjną, ale również karną. Oznacza to, że organy KAS mogą z jednej strony nałożyć karę administracyjną za naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych (art. 89 ustawy o grach hazardowych), ale niezależnie od tego, mogą próbować nakładać grzywnę za naruszenie przepisów karnoskarbowych (art. 108 Kodeksu karnego skarbowego).

W przywołanej historii brak wymaganego zezwolenia na organizację loterii spowodował wymierzenie właścicielce sklepu jedynie grzywny w wysokości 700 zł (oraz dodatkowo kosztów postępowania – 200 zł). To kwota stosunkowo nieduża, biorąc pod uwagę, że maksymalnie organ mógł wymierzyć grzywnę do 240 stawek dziennym (ok. 7.200.00,00 zł). Bardziej dotkliwa okazała się jednak kara za naruszenie ustawy o grach hazardowych, ponieważ zgodnie z jej przepisami kwota kary jest wartością stałą i wynosi 5-krotność opłaty za zezwolenie na urządzanie loterii promocyjnej.

Przypomnijmy, że wysokość opłaty za zezwolenie wynosi 10% wartość puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej (art. 70 ustawy o grach hazardowych). Przekładając to wszystko na liczby i zakładając, że loteria organizowana była w 2018 r. organizatorka loterii  powinna była zapłacić 2.237 zł za wydanie zezwolenia. Ponieważ nigdy o nie wystąpiła, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wydał decyzję, w której nałożył na nią karę pieniężną w wysokości ponad 11 tysięcy złotych! (pięciokrotność opłaty za zezwolenie).

Z tej sytuacji wynikają dwa główne wnioski:

  • po pierwsze – jeśli nie mamy pewności co do tego, czy organizowana akcja promocyjna jest loterią to radzimy, aby jednak zasięgnąć opinii prawnika czy specjalisty z tej dziedziny. Być może właścicielka sklepu wiedziała, że organizuje loterię, ale liczyła na to, że o sprawie nikt się nie dowie. Być może jednak nie była nawet świadoma, że organizowana przez nią akcja stanowi grę hazardową i wymaga dochowania szczególnej procedury. Jeśli to drugie, to niestety, ale byłby to kolejny dowód na to, że nieznajomość przepisów nie może być usprawiedliwieniem dla niewłaściwego postępowania;
  • po drugie – sytuacja na pewno budzi wewnętrzny sprzeciw. Zapadłe w tej sprawie decyzje wydają się być bardzo radykalne – przecież w loterii do wygrania była tylko jedna nagroda o wartości 99 zł! Niemniej, ten przykład pokazuje również, że KAS może ostro kontrolować i egzekwować prawo. Mechanizm jest prosty – jest naruszenie przepisów, musi być kara.

Na zakończenie dodajmy, że właścicielce sklepu wciąż przysługuje prawo zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Cała sprawa pokazuje jednak, że organizowanie akcji promocyjnych wymaga również odpowiedniego rozeznania w przepisach.

Maria Socha

RADCA PRAWNY - m.socha@core.law