Skip to main content

Zarówno marketerów, jak i osoby odpowiedzialne za organizację i nadzorowanie loterii promocyjnych powinien zainteresować fakt, że na początku tego roku pojawiły się kolejne zmiany w przepisach dotyczących urządzania gier hazardowych. Nie są one tak duże, jak te, o których pisaliśmy wiosną 2017 r.,  ale mają wpływ na kilka istotnych elementów przeprowadzania loterii.

  1. Nowe możliwości zgłaszania reklamacji

Od 5 stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych. Poprzednie rozporządzenie przewidywało możliwość zgłoszenia reklamacji wyłącznie na piśmie. Choć ustawa o grach hazardowych uchwalona została zaledwie 10 lat temu, to z perspektywy dzisiejszej takie rozwiązanie wydaje się już mocno nieaktualne. Aby skutecznie złożyć reklamacje, niezadowolony uczestnik musiał najpierw sporządzić ją na piśmie, a następnie udać się na pocztę i wysłać list polecony.

Nowe rozporządzenie wprowadza możliwość zgłaszania roszczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a więc np. mailem. Organizatorzy loterii muszą być gotowi na to, aby przyjmować reklamacje również w takiej formie.

Co ważne, nie zmienił się zakres informacji, jakie powinna zawierać reklamacja. Nadal trzeba podać w niej imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry hazardowej (np. loteria promocyjna) oraz treść swojego żądania. W przypadku składania reklamacji drogą elektroniczną dodatkowo trzeba podać adres elektroniczny do kontaktu (może to być adres e-mail). Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdyby organizator loterii przewidział możliwość składania reklamacji poprzez dedykowany formularz na stronie internetowej loterii.

  1. Sposób prowadzenia ewidencji wydanych nagród oraz zaświadczeń

W tym przypadku rząd również postanowił wdrożyć rozwiązania elektroniczne. Zmienione rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz ewidencji zaświadczeń i ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych zakłada, że ewidencje mogą być prowadzone również w postaci elektronicznej. Dotychczas odbywało się to wyłącznie w formie książkowej (papierowej).

Co jednak ważne, w dalszym ciągu istnieje obowiązek przedłożenia ewidencji do urzędu skarbowego w celu ich poświadczenia, którego dokonuje się poprzez ich „zarejestrowanie”.

Rozporządzenie wymienia szereg warunków, jakie musi spełniać program, w którym ewidencje będą prowadzone, a dodatkowo wymaga posiadania instrukcji obsługi tego programu. Pomysł wydaje się być dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza dla podmiotów, które zajmują się organizacją loterii na dużą skalę. Cały proces może odbyć się zdalnie, co z pewnością zaoszczędzi czas.

Przepisy są jednak bardzo „świeże”, a same urzędy skarbowe przyznają, że praktyka prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej nie została jeszcze wykształcona. Nie znamy jeszcze odpowiedzi na wiele pytań, jak choćby, czy kontakt z urzędem skarbowym w celu zarejestrowania elektronicznej ewidencji może odbywać się przez ePUAP. Będziemy monitorować ten temat.

Maria Socha

RADCA PRAWNY - m.socha@core.law