Skip to main content

Wczoraj (28 marca 2017 r.) na stronach Ministerstwa Cyfryzacji został udostępniony częściowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych, stworzony na podstawie unijnego rozporządzenia 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Dokument dostępny jest pod adresem https://mc.gov.pl/aktualnosci/projekt-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych

Udostępniony projekt odnosi się jedynie do części przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, jednakże pozwala to zorientować się w jakim kierunku zmierzają prace legislacyjne. Dotyczy to zwłaszcza

  • postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
  • kwestii związanych z inspektorami ochrony danych oraz postępowaniem kontrolnym,
  • administracyjnych kar pieniężnych,
  • europejskiej współpracy administracyjnej w zakresie ochrony danych osobowych.

Projekt został poprzedzony kilkumiesięczną pracą oraz konsultacjami przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji z różnymi środowiskami, w tym również z samymi przedsiębiorcami.

Więcej o tym w jaki sposób polski ustawodawca planuje realizować obowiązek wdrożenia do krajowego porządku prawnego przepisów rozporządzenia 2016/679 – już wkrótce na PrawoMarketingu.pl!

Maria Socha

RADCA PRAWNY - m.socha@core.law