Skip to main content

Od 2019 r. organizatorzy akcji marketingowych, którzy dotychczas rozliczali wydanie nagród wystawieniem deklaracji PIT-8C muszą delikatnie zmienić swoje procesy rozliczeniowe. Nagrody wydawane w tzw. „innych akcjach promocyjnych” (szczegóły w jednym z naszych artykułów) od tego roku muszą zostać uwzględnione w deklaracjach PIT-11.

Jeśli wydajemy nagrodę w akcji, która jest niestandardowa, to obowiązują nas ogólne zasady rozliczania podatku od takich nagród. Są one traktowane przychody z innych źródeł rozliczane na zasadach ogólnych. Przypomnijmy, że mówimy tu o takich akcjach promocyjnych, które nie mieszczą się w kategorii loterii, konkursów, ani sprzedaży premiowych (szerzej o różnicach pomiędzy akcjami promocyjnymi pisaliśmy już tutaj). Uczestnik, który otrzymał nagrodę w takiej „innej akcji promocyjnej” musi samodzielnie się z niej rozliczyć. Co to oznacza? Uczestnik musi doliczyć wartość nagrody do swojego dochodu za dany rok i opodatkować według zasad ogólnych. Krótko mówiąc: to uczestnik musi sam zapłacić podatek od nagrody.

W przypadku, gdy nagrodę uzyskała osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą (np. konsument, pracownik), wówczas organizator musi poinformować ją o tym, jaka była wartość tej nagrody (lub nagród, jeśli uczestnik otrzymał ich więcej w danym roku). Od tego roku wartość nagród jest wykazywana w deklaracji podatkowej PIT-11, a nie – jak to było dotychczas – PIT-8C.

Termin do przesyłania informacji podatkowych PIT-11 do urzędów skarbowych to 31 stycznia kolejnego roku. Można zrobić to wyłącznie w formie elektronicznej. Samym nagrodzonym uczestnikom deklaracje można doręczać do końca lutego kolejnego roku, w formie papierowej lub elektronicznej.

UWAGA: Jeśli nagrodę otrzymał przedsiębiorca (w tym osoba fizyczna wpisana do CEIDG), to po stronie organizatora akcji (np. agencji) nie ma dodatkowych obowiązków prawnych. Nie ma potrzeby wystawiania żadnych deklaracji. Uczestnik może ewentualnie zwrócić się do organizatora z prośbą o wystawienie zaświadczenia o wartości nagród, które otrzymał.

Rozliczenia podatkowe w tzw. „innych akcjach promocyjnych” są trudniejsze, niż przy standardowych projektach (np. konkursach). Nowe zasady wystawiania informacji podatkowych nie powinny być jednak poważnym utrudnieniem dla organizatorów akcji marketingowych. W razie pytań – zawsze służymy pomocą!