Red Bull stracił skrzydła?

W 2013 roku producent Red Bulla został pozwany w USA o to, że wbrew przekazom reklamowym wcale nie „dodaje skrzydeł”. Kilka dni temu świat obiegła wiadomość, że Red Bull zgodził się pójść na ugodę w tej sprawie i wypłacić poszkodowanym łącznie …

Opodatkowanie sprzedaży premiowej – praktyczne ujęcie

Opodatkowanie sprzedaży premiowej jest chyba jednym z trudniejszych zagadnień podatkowych w prawie reklamy i marketingu. Pojęcie “sprzedaży premiowej” nie doczekało się nigdy ustawowego zdefiniowania. Stanowisko organów podatkowych jest niejednolite. Orzecznictwo sądów administracyjnych aktualnie odmienne …

Nagrody w konkursie internetowym jednak zwolnione z podatku?

W zeszłym roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie dwukrotnie dokonał wyłomu w dotychczasowej linii orzeczniczej organów podatkowych i sądów administracyjnych dotyczącej zwolnienia z podatku dochodowego nagród uzyskanych w konkursach organizowanych przez środki masowego przekazu (w tym internet). W wyrokach …