Skip to main content

Polski Kodeks cywilny nie definiuje pojęcia akcji promocyjnych ani tym bardziej nie określa ich rodzajów. W innym miejscu na tym blogu można znaleźć artykuł, w którym poddajemy rozwadze i wątpliwościom czym w ogóle jest akcja promocyjna w rozumieniu prawa cywilnego. Zgoła inaczej jest jednak z prawem podatkowym, które zgodnie ze starą szkołą, zakrada się do każdej dziedziny życia, w tym do marketingu.

Dlatego właśnie praktycy marketingu posługują się często nomenklaturą prawa podatkowego dla wyróżnienia następujących akcji promocyjnych:
• Konkursy;
• Sprzedaże premiowe;
• Loterie promocyjne;
• Inne działania marketingowe (tu m.in. programy motywacyjne dla sprzedawców)

Powyższe rozróżnienie ma bardzo istotne znaczenie pojęciowe – pozwala na szybkie sprecyzowanie podczas rozmowy o jakiej akcji myślą rozmówcy. Dokonując powyższego rozróżnienia należy również pamiętać, że każdą z tych akcji inaczej rozlicza się podatkowo (inne zwolnienia, inne zasady uiszczania należności podatkowych).

Co ciekawe w praktyce obrotu, w tym w języku powszechnym, pojęcia powyższe niejednokrotnie mają nieco inne (szersze) znaczenie niż chciałby to widzieć Minister Finansów (tu powołany skoro o podatkowym rozróżnieniu akcji mowa). W szczególności widać to na przykładzie pojęcia „sprzedaży premiowej”. W języku powszechnym sprzedaż premiowa oznacza generalnie akcję, w której w zamian za nabycie towaru/usługi lub określonej puli towarów/usług nabywca uzyskuje prawo do otrzymania nagrody gwarantowanej od organizatora akcji. Minister Finansów generalnie zgadza się z takim podejściem, ale tylko pod warunkiem, że organizatorem akcji jest sprzedawca towaru (właściciel sklepu, który sprzedał towar uczestnikowi). Jeżeli bowiem organizatorem promocji jest np. producent towarów to akcja taka nie będzie już miała zdaniem Ministra charakteru sprzedaży premiowej. W takich przypadkach promocja nie będzie korzystała z preferencyjnego rozliczenia podatkowego od nagród (patrz art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; porównaj interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2012 roku, nr IPPB4/415-841/11-6/MP, czy też z dnia 1 lipca 2013 roku, nr IPPB2/415-281/13-4/AS).

Z powyższych względów konsultując koncepcję akcji z agencją marketingową, czy z klientem należy precyzyjnie określać, jaki mechanizm chcemy zrealizować. Jeżeli mechanizm jest nowatorski lub jeszcze nie przerabiany, sugeruję konsultację z prawnikiem lub z doradcą podatkowym, z jakimi obowiązkami podatkowymi dany mechanizm się wiąże. W ostatecznym rozrachunku nikt nie chce wystawiać uczestnikom prostej akcji promocyjnej PIT-8C za otrzymaną w promocji maskotkę.

Bartosz Pilc

PARTNER KANCELARII CORE LAW - b.pilc@core.law