Zwolnienie z podatku od nagród w konkursach

Nagroda w konkursie jest zwolniona z podatku  – czy zawsze? Kiedy naprawdę jest to możliwe?   W ostatnim czasie sądy administracyjne wydały kilka orzeczeń, z których wynika, że nagrody wydane w konkursie, które mają wartość  mniejszą niż 200 zł są zwolnione z podatku dochodowego (PIT). I jak to w prawie bywa, zawsze jest jakieś „ALE”. Dlatego omówimy bliżej temat zwolnienia z podatku dochodowego od nagród w konkursach.   …